Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Vragen
 
Ja leuk, ik doe mee aan de Zomer Challenge 2024 !
 
En daarom schrijf ik me in voor:
voor:69,50 €
voor:69,50 €
voor:49,50 €
 
Heb je nog vragen, stuur dan even een mailtje naar: tennis-padel@tvvierhoeven.nl .
 
Akkoordverklaringen
*Ik ben ouder dan 18, en anders verklaart mijn ouder/voogd akkoord te zijn met mijn inschrijving.
*Ik machtig TV Vierhoeven om via een incasso-opdracht naar mijn bank het bovenstaand bedrag van mijn IBAN-nummer af te schrijven.
*Ik geef TV Vierhoeven toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens en het doorsturen aan de KNLTB,
zoals beschreven staat in de Privacy verklaring.
*Ik zal de regels zoals beschreven in het Baangebruik opvolgen.
Ik wil graag deelnemen aan het Buddyprogramma. (kijk onder alinea 'Begeleiding nieuwe leden')
Ik geef TV Vierhoeven toestemming om mij ook na deze Zomer Challenge periode, te benaderen met aanbiedingen.
Opmerking