Opzeggen

Opzeggen van je lidmaatschap kan alleen met ingang van 1 januari van het volgend kalender jaar.
Je moet deze opzegging wel doen vóór 1 december van dit jaar, door het te melden aan onze ledenadministratie.

òf via de reguliere post:            Tanzanietdijk 76,  4706 TE  Roosendaal

òf via het e-mailadres:               ledenadministratie@tvvierhoeven.nl


In alle andere gevallen wordt je lidmaatschap automatisch verlengd.