Vacatures

TV Vierhoeven is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om zitting te nemen in het bestuur, één van de commissies of ondersteuning willen bieden aan de vereniging bij het organiseren van een van de vele activiteiten. 

Momenteel hebben we de volgende vacatures open staan: 

Privacy coördinator:
Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens van onze leden. Daarom hebben wij in een privacyverklaring uiteengezet hoe wij met persoonsgegevens omgaan en welke rechten leden hebben. Wij zijn op zoek naar een privacy coördinator die vragen van leden of andere personen hieromtrent beantwoordt en hiervoor verantwoording aflegt richting de Voorzitter.
Neem contact op met: Erwin Vrolijk

Leider werkgroep verbouwing paviljoen:
Het bestuur van TV Vierhoeven heeft een werkgroep aangesteld die zich bezig houdt met plannen rondom de verbouwing van het paviljoen. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste leider van deze werkgroep die de coördinatie van de activiteiten van de werkgroep op zich neemt, er zorg voor draagt dat hier een plan en begroting voor wordt uitgewerkt en dit aan het bestuur presenteert, zodat dit in een overall investeringsplan van de vereniging kan worden meegenomen. De leider van de werkgroep legt hiervoor verantwoording af richting de Secretaris.
Neem contact op met: Dennis Frankfort