Welkom bij het tennissen !

Wat is tennis ?

Tennis is een balsport voor twee spelers (enkelspel) of paren (dubbelspel), waarbij een bal van gemiddeld 67 mm diameter (meestal geel met witte lijn) met een racket over een net gespeeld moet worden. Bij tennis moet de bal over het net op de speelhelft van de tegenstander(s) worden geslagen. Het doel is om het de tegenstander(s) onmogelijk te maken de bal op dezelfde wijze terug te slaan. De sport wordt zowel recreatief als in wedstrijdverband beoefend.


(1)    Net
(2)    Zijlijn dubbelspel
(3)    Zijlijn enkelspel
(4)    Achterlijn (baseline)
(5)    Servicelijn
(6)    Midden-servicelijn
(7)    Midden-merkpunt
(8)    Servicevak
(9)    Tramrails

Speelveld :

Het speelveld wordt in twee helften verdeeld door een net, dat in het midden hangt. Elk van de twee speelhelften is verdeeld in drie vlakken: een achtervlak, en twee voorvlakken (servicevakken). De lijn tussen de twee helften heet de middellijn en de achterste lijn heet de basislijn. Het veld en de diverse vakken worden gescheiden door witte lijnen, die gelden als onderdeel van het speelveld. Een geslagen bal die buiten het veldkader van de tegenstander geslagen wordt (dat wil zeggen zelfs de lijn niet meer raakt) is "uit" en levert de tegenstander een punt op. In het enkelspel wordt het veldkader begrensd door de binnenste zijlijnen. In het dubbelspel worden de buitenste zijlijnen gebruikt. Beide zijlijnen worden samen ook wel de tramrails genoemd.

Hoe scoor je een punt ?

Om een punt te scoren in tennis moet je de bal over het net slaan, als de bal over het net is mag de tegenstander de bal 1 keer laten stuiteren en moet deze daarna de bal terugslaan. Als de tegenstander de bal niet terugslaat of 2 keer laat stuiteren, heb jij het punt gewonnen.

Hoeveel sets moet je winnen om een wedstrijd te winnen ?

Een match of wedstrijd wordt gespeeld naar twee gewonnen sets, hoewel de heren in grote toernooien (Grand Slam, masters en Davis Cup) drie sets moeten winnen, en men dan maximaal een vijfsetter speelt. Voor vrouwen is het maximale aantal te spelen sets altijd drie.


De spelregels voor tennis zijn duidelijk toegelicht in de volgende link: spelregelboekje_tennis