Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
TennisCategorie*
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Tennis Categorie "Tkids blauw" is alleen van toepassing op kinderen die het hele jaar jonger zijn dan 7 jaar.
Voor deze categorie is geen contributie verschuldigd.
Klik hier voor alle voorwaarden en contributies die horen bij de te kiezen Categorie.
 
Gewenste ingangsdatum
EHBO-diploma?
BHV-diploma?
IVA-diploma?
 
Vrijwilligerswerk
Ook TV Vierhoeven kan niet zonder vrijwilligers. (kijk maar hier) Met een beroep op jouw kennis, kunde en inzet kan de vereniging ooit haar voordeel doen.
Als je hieronder vermeldt wat je in het dagelijks leven doet, wat je hobby’s zijn en wat je speciale interesse heeft, kunnen wij dat matchen met het beschikbare vrijwilligerswerk.
 
Akkoord verklaringen
*Hierbij machtig ik TV Vierhoeven om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen om een bedrag van bovenstaand
IBAN-nummer af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie, inschrijfgeld en andere verenigingsbijdragen.
*Hierbij geef ik toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens en het doorsturen aan de KNLTB,
zoals beschreven staat in de "Privacy verklaring".
*Ik heb alle "Reglementen en Statuten van TV Vierhoeven" gelezen en ga er mee akkoord.
*Ik heb de wijze van "Opzeggen lidmaatschap" gelezen en ga er mee akkoord.
Indien ik jonger ben dan 18, verklaart mijn ouder/voogd akkoord te zijn met de bovenstaande akkoord verklaringen.
 
Klik hier voor privacyverklaring van TV Vierhoeven.
Opmerking