Extra ALV: Woensdag 29 November 19:30 – 21:00

Jaarlijks organiseren we in Maart onze Algemene Leden Vergadering. Momenteel ligt er een uitgewerkt plan voor de vervanging van het huidige parkeerterrein, wat reeds gedurende de komende winterperiode kan worden uitgevoerd. Voor deze investering is goedkeuring nodig van de ALV.

Graag nodigen we jullie dan ook uit op woensdag 29 November van 19:30 tot maximaal 21:00 voor deze extra ingelaste ALV. De inhoudelijke stukken ter voorbereiding op deze ALV staan op het beveiligde deel van de website onder: ALV 2023 - Extra

Agenda:

  • Bestuursupdates: Vacature jeugdzaken - Kandidaat Edwin Fokkema
  • Concept begroting 2024
  • Vervanging parkeerterrein
  • Contributietabel 2024

Bestuur TV Vierhoeven

Nieuws Overzicht