Home › Lidmaatschap › Lid worden

Lid worden

De contributiebedragen voor 2017 zijn als volgt samengesteld.
Voor onderstaande tabel is de leeftijd op 31 december 2017 bepalend.

Contributie TV Vierhoeven 2017

Minioren
t/m 7 jaar

Minioren
t/m 10 jaar

Junioren
11 t/m 17

Senioren
vanaf 18 jaar

Tennis Aangepast
t/m 17 jaar

Tennis Aangepast vanaf 18 jaar

Slapend lid
Volledig jaar

Lid per
1 januari 2017

€ 25,00

€ 25,00

€ 84,50

€ 153,00

€ 60,50

€ 102,50

 

Lid vanaf
1 juli 2017

n.v.t.

n.v.t.

€ 52,50

€ 86,50

n.o.t.k.

n.o.t.k.

 

Lid vanaf
1 augustus 2017 (1)

n.v.t.

n.v.t.

€ 40,00

€ 63,50

n.o.t.k.

n.o.t.k.

 

Lid vanaf
1 oktober 2017
zonder wintertraining (2)

€ 9,00

€ 14,00

€ 13,00

€ 23,00

n.o.t.k.

n.o.t.k.

 

Slapend lid

 

 

 

 

 

 

€ 27,00

1) Is niet van toepassing voor leden die zich in het voorafgaande jaar als lid hebben afgemeld. Deze spijtoptanten betalen de volledige jaarcontributie.


2)
 lid worden vanaf 1-10-2017 en wintertraining volgen:
Als je het hele jaar 2018 lid blijft (ook na afloop van de wintertraining) is er geen contributie verschuldigd voor het verenigingsjaar 2017. Bij afmelding voor 4 december 2017 is er wel contributie vanaf 1 oktober 2017 verschuldigd (en ook de volledige trainingsbijdrage voor de wintertraining).


Inschrijfformulier
De foto die u als bijlage kunt toevoegen, is voor intern gebruik binnen de verenigingen en voor het aanvragen van een KNLTB-pas met foto mits de foto voldoet aan de volgende eisen. De digitale foto moet globaal voldoen aan de eisen van een pasfoto (geen zonnenbril op), een jpg-bestand zijn met minimaal 300 - 400 pixels en qua grootte maximaal 100 Kb zijn. Als je een dergelijke foto niet hebt bijgevoegd, moet er op het adres Tanzanietdijk 76, 4706 TE te Roosendaal een pasfoto worden ingeleverd om een KNLTB-pas te kunnen krijgen. 

Met het invullen en het verzenden van dit formulier geeft U de tennisvereniging TV Vierhoeven voorlopig toestemming om alle betalingen (contributie en lesgelden training) gerelateerd aan de vereniging middels automatische incasso te innen. U ontvangt na de inschrijving nog een machtigingsformulier welke u moet ondertekenen en retour zenden.

De gevraagde gegevens worden opgenomen in de ledenadministratie en deze gegevens zullen met geen ander doel dan voor de doeleinden van de vereniging gebruikt worden. Met het invullen en toezenden van het inschrijvingsformulier geeft u toestemming voor deze wijze van het gebruik van uw gegevens.

 


Ogenblik a.u.b. ...