Opzeggen

Als u uw lidmaatschap voor het volgend kalender jaar wilt opzeggen, moet u dat vóór 4 december van dit jaar aan onze ledenadministratie laten weten.

òf via de reguliere post:
Tanzanietdijk 76, 4706 TE Roosendaal

òf via het e-mailadres:
ledenadministratie@tvvierhoeven.nl


In alle andere gevallen wordt uw lidmaatschap automatisch verlengd.