Belangrijk - Enquête!

Vorig jaar is er een enquête gehouden waarin de centrale vraag was, wat de leden als prioriteit zagen dat opgepakt dient te worden binnen de vereniging. Hierop zijn vele reacties ontvangen en de resultaten zijn geplaatst op onze website.

De onderwerpen met de hoogste prioriteit waren:

  1. Verbouwing/renovatie paviljoen
  2. Ombouw gravelbanen naar extra winterbanen
  3. Aanleg padelbanen

Eind 2020 zijn voor deze drie projecten werkgroepen opgericht die door het bestuur zijn gevraagd om deze onderwerpen verder uit te werken in de vorm van een businessplan, inclusief de haalbaarheid, de begroting en plan tot uitvoering. Deze werkgroepen hebben hun plannen middels een presentatie gedeeld met het bestuur en recent tijdens de ALV aan de aanwezige leden. De volledige plannen zijn hier terug te vinden.

Financiën
We zijn als vereniging financieel gezond en hebben samen met een financieel adviseur bepaald waar de grenzen voor investeringen kunnen liggen. Vanuit onze liquide middelen kunnen we de direct noodzakelijke investeringen uitvoeren. Een banklening is mogelijk en met verschillende (tijdelijke) subsidies, kunnen we meerdere investeringen versneld én gelijktijdig uitvoeren, waarmee een groot kostenvoordeel te behalen is.

Prioriteit
Alle genoemde projecten tegelijk uitvoeren is financieel niet haalbaar. Dus er moet bepaald worden wat voor onze leden de hoogste prioriteit heeft in relatie tot de bijbehorende investering. Hiervoor hebben we een nieuwe enquête opgesteld. Deze is toegespitst op de uitgewerkte plannen en de geschatte investering die met elk van de projecten gemoeid is.

Investeringen zijn gebaseerd op offertes of prijsindicaties die met ons gedeeld zijn (inclusief BTW, exclusief subsidies).  

Naast de genoemde projecten wordt onze vereniging met de volgende noodzakelijke investeringen geconfronteerd:

  1. Vervanging kunstgrasbanen
    De 4 grasbanen zouden nog maximaal 2 jaar mee moeten kunnen gaan, maar zijn nu al ver versleten en blijven na een regenbui té lang onbespeelbaar. Wij vinden het belangrijk dat er 12 maanden per jaar getennist kan worden op minimaal 4 goede all-weather banen. Bij het vervangen wordt tevens de mogelijkheid bekeken om een andere type all-weather baan te nemen.
  2. Achterstallig onderhoud paviljoen
    Door de werkgroep "verbouwing paviljoen" is aangetoond dat er bepaalde zaken per direct aangepakt moeten worden vanwege achterstallig onderhoud en wettelijk noodzakelijke aanpassingen. Deze onderwerpen zijn ook meegenomen in het overall plan voor een verbouwing/renovatie van het paviljoen.

Proces en tijdslijnen
Via deze enquête willen we jullie vragen om je voorkeur aan te geven m.b.t. investeringen aan de hand van het toewijzen van punten aan de individuele projecten. Op basis van de uitkomsten van de enquête willen wij via een extra ALV in november de investeringen bekrachtigen en in 2022 laten uitvoeren.

Deadline voor het invullen van de enquête is woensdag 20 oktober.

START ENQUETE

Het Bestuur
TV Vierhoeven

 

 

 

Nieuws Overzicht