Een nieuwsbericht vanuit de Sponsorcommissie

Een woordje vanuit onze sponsorcommissie over de huidige stand van zaken. 

Beste tennisliefhebbers van TV Vierhoeven,

De afgelopen periode en zelfs nu nog is het een bijzondere tijd waarin we leven. Sommige zijn er helaas harder door de omstandigheden getroffen, daarvan uiteraard onze medeleven.
Gelukkig zien we herstel en gaat het langzamerhand weer naar het normale en dat zien we ook terug bij ons op de club. Daarom hebben we ook veel positief nieuws te brengen vanuit verschillende hoeken.

Door de inzet van vele vrijwilligers, ouders, kinderen, trainers en sponsoren kunnen we mooie dingen realiseren. Zonder de inzet van iedereen zouden we alle goede en leuke dingen niet kunnen doen.

Een mooi voorbeeld was de jeugd tennisweek; vele blijde kinderen, ouders die zich inzetten om het ze naar hun zin te maken en zeker niet te vergeten; de trainers. Daarnaast waren er door een aantal sponsoren initiatieven genomen om de kinderen te verblijden; New York pizza en Atik uitzendbureau.

Binnen enkele weken staat er weer een andere groot evenement op de planning; het open Atik toernooi. Deze sponsor (zelf ook een tennis hebbend gezinslid) heeft zich bereid gevonden om voor 2 jaar zich aan het toernooi te binden. Deze sponsor is zich er ook van bewust door positief in het leven te staan en uit te stralen dat je dan meer kan bereiken, de samenwerking geeft voor beide een goed gevoel op de manier hoe we ons kunnen presenteren. Ook voor het open toernooi zijn er al veel zaken geregeld om het zo goed als mogelijk met enkele restricties weg te gaan zetten en het toernooi succesvol te laten zijn. Vanuit de toernooicommissie wordt ook verzocht om wij als leden daarin een voortrekkersrol nemen om te laten zien dat we ook  met deze regels een mooi en gezellig toernooi kunnen gaan hebben. (Vergeet je niet in te schrijven als je dat nog niet hebt gedaan)

Als laatste en zeker niet het minst hebben we voor het najaar het Jeugdherfsttoernooi, beter bekend door de laatste jaren als het Remmerswaal Jeugdherfsttoernooi. Ook dit jaar heeft deze trouwe sponsor zijn toezegging gedaan om in ieder geval deze editie te sponsoren en zijn naam daaraan te verbinden.

Alle bovenstaande evenementen en het bestaan wordt mede mogelijk gemaakt door de sponsoren die in deze tijden ook hun steentje bijdragen. Daar mogen we met z’n allen zeer trots op zijn dat deze bedrijven willen dat het goed gaat met TV Vierhoeven. Dit alles zien we terug op de banen, de aanwas van nieuwe leden, het enthousiasme van iedereen die zich inzet voor de club.

De aankomende periode zijn er nog een aantal mooie ontwikkelingen op onze club zichtbaar omdat ook het bedrijfsleven merkt en voelt dat de vereniging weer aan het opbloeien is. Er wordt op verschillende manieren geïnvesteerd in het park. Laten we deze positieve vibe met z’n allen vasthouden en waar nodig en mogelijk de club blijven ondersteunen.

Nogmaals dank aan iedereen en hopelijk tot ziens op de tennisbaan of elders!

Namens de sponsor- en/of Opentoernooi commissie

Vriendelijke groet, Dennis Frankfort

Nieuws Overzicht