Uitnodiging voor de ALV 2020

Het bestuur nodigt iedereen uit voor de te houden jaarlijkse algemene ledenvergadering op:
woensdag 25 maart 2020 om 19.30 uur in ons paviljoen.

De ALV is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden zoals stand van zaken rondom Coronavirus.


Op de agenda staan naast de vaste gebruikelijke onderwerpen, waaronder de notulen van de vorige vergaderingen:
   - een terugblik op 2019.
   - Bestuursaangelegenheden zoals aftreden penningmeester, die zich overigens herkiesbaar stelt.
     Volgens het schema van aftreden komt als eerste aan bod de voorzitter per maart 2021.
   - beleidsplan
   - Park, paviljoen, banen. Er moeten keuzes gemaakt worden over het stellen van prioriteiten.
     Pakken we het paviljoen aan of gaan we voor meer weerbestendige bespeelbare banen.

 

Nieuws overzicht