Ingelaste Algemene Leden Vergadering

TV Vierhoeven rookvrij

Het bestuur nodigt u uit voor een extra ALV op dinsdag 22 oktober om 19:30.  
Nu met een bijlage met de terugverdientijd van de LED verlichting.

 De agenda voor deze bijeenkomst: 

  1. Opening
  2. Investering ledverlichting banen 9 t/m 12. Het bedrag van de investering gaat uit boven het gemandateerde bedrag van € 10.000,00.
  3. Voordracht benoeming voorzitter
  4. Voorstel om tennispark volledig rookvrij te maken
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

Zie ook de documenten onder downloads.

 

Downloads:

Nieuws overzicht