Het jaar 2019 is financieel afgesloten

De jaarafrekening en de balans van 2019, en de begroting van 2020 zijn op de website beschikbaar. Ze staan op het afgeschermde gedeelte, dus eerst even inloggen en dan vind je ze onder “Mijn Vierhoeven”.

De documenten ter voorbereiding op de ALV 2020 staan onder Downloads. Door het nu reeds stellen van uw financiële vragen, heeft de penningmeester tijd om u vóór of op de ALV te beantwoorden. Indien daartoe aanleiding is, zal het beantwoorden van specifieke vragen tijdens de ALV worden uitgesteld tot na de vergadering.

Nieuws overzicht